TRANG CHỦ SƠ ĐỒ SITE LIÊN HỆ WEBMAIL
Giới thiệuDịch vụQuan hệ cổ đôngDự ánThông tin sự kiệnHỏi đápTuyển dụngDownload
Thương hiệu
Hình ảnh
Quan hệ cổ đông > Tài liệu Cổ đông 2009 - 2013
Thông báo v/v tạm hoãn ĐHĐCĐ năm 2012
Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Ê Đen rất mong nhận được sự thông cảm của Quý cổ đông về việc xin tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông năm 2012, sau khi hội đủ điều kiện Công ty sẽ tiến hành Đại hội và gửi thông báo đến Quý cổ đông.
Thông báo V/v chốt danh sách để tổ chức và mời họp ĐHĐCD năm 2013
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ê ĐEN trân trọng thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội và Mời họp Đại Hội Đồng cổ đông năm 2013
Báo cáo Ban Kiểm soát - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012
Tại Đại hội thường niên năm 2012, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước toàn thể cổ đông về kết quả giám sát, hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012...
Báo cáo thường niên năm 2012
Công ty Cổ phần Ê Đen tiền thân là Trung tâm Thương mại Eden, thành lập ngày 29 tháng 12 năm 1988, ngay tại trung tâm mua sắm Eden passage nổi tiếng trước 1975 ...
Báo cáo của HĐQT công tác quản trị, điều hành EDEN năm 2011
Đứng trước nhiều khó khăn trong năm, Ban Giám đốc đã mạnh dạn tái cơ cấu lại bộ máy nhân sự nhằm giảm thiểu chi phí tiền lương là việc làm cần thiết. Bên cạnh đó, ban điều hành cũng hạn chế đầu tư dàn trãi, ...
Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012
Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011. Thời gian: Lúc 8h30, ngày 17/08/2012 (Thứ Sáu). Địa điểm: Tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4
Quy tắc Đại hội Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Ê Đen 2012
Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Ê Đen năm 2010 đảm bảo nguyên tắc và đạt kết quả tốt. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ê Đen quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông ...
Thông báo V/v chốt danh sách để tổ chức và mời họp ĐHĐCD năm 2012
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ê ĐEN trân trọng thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội và Mời họp Đại Hội Đồng cổ đông năm 2012
Thông báo v/v chậm trễ tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014
Thông báo v/v chậm trễ tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Ê Đen, việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên vào tháng 4 hằng năm nhằm báo cáo công khai minh bạch các hoạt động kinh doanh của Công ty ...
Thông báo V/v công bố chức danh Trưởng BKS Công ty CP Ê Đen
Ngày 28/06/2013 Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Ê Đen đã bầu Ban Kiểm soát mới và ngày 11/07/2013 Ban Kiểm soát đã tổ chức họp bầu chọn chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Ê Đen...
Tin tức - Sự kiện
Quảng cáo
Trang chủ | Sơ đồ site | Liên hệ | Webmail