TRANG CHỦ SƠ ĐỒ SITE LIÊN HỆ WEBMAIL
Giới thiệuDịch vụQuan hệ cổ đôngDự ánThông tin sự kiệnHỏi đápTuyển dụngDownload
Thương hiệu
Hình ảnh
Quan hệ cổ đông > Tài liệu Cổ đông 2009 - 2013
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Ê Đen thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2012
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012.
Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2012
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012.
Báo cáo thường niên năm 2013
Công ty Cổ phần Ê Đen tiền thân là Trung tâm Thương mại Eden, thành lập ngày 29 tháng 12 năm 1988, ngay tại trung tâm mua sắm Eden passage nổi tiếng trước 1975 ...
Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2011
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011.
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011.
Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt - năm 2010
Năm 2010 vừa qua đối với EDEN có rất nhiều sự kiện ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh của công ty, đó là công ty buộc phải di dời (giải tỏa) địa điểm kinh doanh mà công ty đã hoạt động từ lúc thành lập đến nay (22 năm)
Báo cáo của HĐQT công tác quản trị, điều hành EDEN năm 2010
Năm 2010, HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp với các bộ phận thực hiện tập trung nhiều biện pháp cấp bách nhằm duy trì hoạt động cũng như tái cấu trúc lại bộ máy nhân sự
Báo cáo thường niên năm 2011
Năm 2010 vừa qua đối với EDEN có rất nhiều sự kiện ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh của công ty, đó là công ty buộc phải di dời (giải tỏa) địa điểm kinh doanh mà công ty đã hoạt động từ lúc thành lập đến nay (22 năm)
Báo cáo của ban kiểm soát năm 2011
Kết thúc năm 2010, một năm nhiều khó khăn đặc biệt với Công ty cổ phần Eden, khó khăn trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước còn nhiều bất ổn
Tin tức - Sự kiện
Quảng cáo
Trang chủ | Sơ đồ site | Liên hệ | Webmail