TRANG CHỦ SƠ ĐỒ SITE LIÊN HỆ WEBMAIL
Giới thiệuDịch vụQuan hệ cổ đôngDự ánThông tin sự kiệnHỏi đápTuyển dụngDownload
Thương hiệu
Hình ảnh
Quan hệ cổ đông > ĐHĐCĐ năm 2014
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Ê Đen thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013.
Báo cáo của HĐQT công tác quản trị, điều hành EDEN năm 2013
Đứng trước nhiều khó khăn trong năm, Ban Giám đốc đã mạnh dạn tái cơ cấu lại bộ máy nhân sự nhằm giảm thiểu chi phí tiền lương là việc làm cần thiết. Bên cạnh đó, ban điều hành cũng hạn chế đầu tư dàn trãi, ...
Báo cáo thường niên năm 2014
Công ty Cổ phần Ê Đen tiền thân là Trung tâm Thương mại Eden, thành lập ngày 29 tháng 12 năm 1988, ngay tại trung tâm mua sắm Eden passage nổi tiếng trước 1975 ...
Thông báo V/v chốt danh sách để tổ chức và mời họp ĐHĐCD năm 2014
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ê ĐEN trân trọng thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội và Mời họp Đại Hội Đồng cổ đông năm 2014
Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng/năm 2014)
Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng/năm 2014) ...
Tin tức - Sự kiện
Quảng cáo
Trang chủ | Sơ đồ site | Liên hệ | Webmail