TRANG CHỦ SƠ ĐỒ SITE LIÊN HỆ WEBMAIL
Giới thiệuDịch vụQuan hệ cổ đôngDự ánThông tin sự kiệnHỏi đápTuyển dụngDownload
Thương hiệu
Hình ảnh
Quan hệ cổ đông > ĐHĐCĐ năm 2014
Đứng trước nhiều khó khăn trong năm, Ban Giám đốc đã mạnh dạn tái cơ cấu lại bộ máy nhân sự nhằm giảm thiểu chi phí tiền lương là việc làm cần thiết. Bên cạnh đó, ban điều hành cũng hạn chế đầu tư dàn trãi, ...
Bao-cao-cua-HDQT-2014.pdf
Thông tin liên quan
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2013
Báo cáo thường niên năm 2014
Thông báo V/v chốt danh sách để tổ chức và mời họp ĐHĐCD năm 2014
Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng/năm 2014)
Tin tức - Sự kiện
Quảng cáo
Trang chủ | Sơ đồ site | Liên hệ | Webmail