TRANG CHỦ SƠ ĐỒ SITE LIÊN HỆ WEBMAIL
Giới thiệuDịch vụQuan hệ cổ đôngDự ánThông tin sự kiệnHỏi đápTuyển dụngDownload
Thương hiệu
Hình ảnh
Quan hệ cổ đông > ĐHĐCĐ năm 2016

Tại Đại hội thường niên năm 2016, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước toàn thể cổ đông về kết quả giám sát, hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016...

Eden-bao-cao-BKS-DHDCD-2015.pdf
Thông tin liên quan
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015
Báo cáo thường niên năm 2016
Tin tức - Sự kiện
Quảng cáo
Trang chủ | Sơ đồ site | Liên hệ | Webmail