TRANG CHỦ SƠ ĐỒ SITE LIÊN HỆ WEBMAIL
Giới thiệuDịch vụQuan hệ cổ đôngDự ánThông tin sự kiệnHỏi đápTuyển dụngDownload
Thương hiệu
Hình ảnh
Quan hệ cổ đông > ĐHĐCĐ năm 2016
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Ê Đen thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.
NQ-DHDCD-2016006.pdf
NQ-DHDCD-2016007.pdf
Thông tin liên quan
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015
Báo cáo Ban Kiểm soát DHDCD năm 2016
Báo cáo thường niên năm 2016
Tin tức - Sự kiện
Quảng cáo
Trang chủ | Sơ đồ site | Liên hệ | Webmail